[Khoa học công nghệ] FPT và NVIDIA sẽ mở nhà máy AI và hệ thống siêu máy tính tại Việt Nam
[Khoa học công nghệ] FPT và NVIDIA sẽ mở nhà máy AI và hệ thống siêu máy tính tại Việt Nam
April 23, 2024
[Tin công nghệ] Chinh phục 5G – vươn tới sự xuất sắc không giới hạn
[Tin công nghệ] Chinh phục 5G – vươn tới sự xuất sắc không giới hạn
April 24, 2024
[Tin công nghệ] Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Nvidia
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
tintuphuong.com Protection Status Creative-Commons-Licenses DMCA Protection tintuphuong.com Safe website tintuphuong.com