Cách tắt máy hoặc khởi động lại Galaxy S20 Archive