Mỗi tù nhân ở New York sẽ được cấp một máy tính bảng

Bạn đang xem Mỗi tù nhân ở New York sẽ được cấp một máy tính bảng Các thiết bị sẽ được nạp sẵn tài liệu giáo dục và đây là một phần của dự án tăng cường các chương trình giáo dục trong tù - Ảnh: IB Times UK. Mới đây, Ban giáo dưỡng và giám sát cộng đồng (DOCCS) cho biết sắp tới đây, ...

Read More...