Điều khoản sử dụng FaceApp để lão hóa chân dung khiến nhiều người ‘ngã ngửa’ Archive