HD-Phần mềm độc hại lạm dụng Windows, nhắm đến doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên trang tin mới Hiện đại và tương lai Phần mềm độc hại lạm dụng Windows, nhắm đến doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, CyRadar đã phát hiện một dòng mã độc lạm dụng Microsoft's Background Intelligent Transfer Service (BITS) để ẩn mình đang nhắm đến các tổ ...

Read More...

TCN-Xuất bây giờ app Uber làm bộ làm tịch mạo có dạng công quặp mật khẩu và am hiểu tin

Bạn đang xem Xuất hiện app Uber giả mạo có thể đánh cắp mật khẩu và thông tin FakeApp có khả năng "biến hóa" thành nhiều ứng dụng khác nhau nhưng nó hiện đang "đặc biệt quan tâm đến người dùng Uber" - Ảnh: Carl Court/Getty Images. Các chuyên gia từ Symantec, ...

Read More...