Quảng cáo trên YouTube bị lợi dụng để đào tiền điện tử

Bạn đang xem Quảng cáo trên YouTube bị lợi dụng để đào tiền điện tử Ảnh: Pexel Theo báo cáo từ trang ArsTechnica, nhà cung cấp dịch vụ chống virus TrendMicro phát hiện một số vị trí quảng cáo YouTube bị hacker khai thác nhằm tận dụng CPU máy tính của người dùng. Dường như những kẻ tấn công đã sử dụng hệ thống DoubleClick ...

Read More...

TCN-Quảng đại cáo trên YouTube bị nướu dụng đặt đào tiền điện tử

Bạn đang xem Quảng cáo trên YouTube bị lợi dụng để đào tiền điện tử Ảnh: Pexel Theo báo cáo từ trang ArsTechnica, nhà cung cấp dịch vụ chống virus TrendMicro phát hiện một số vị trí quảng cáo YouTube bị hacker khai thác nhằm tận dụng CPU máy tính của người dùng. Dường như những kẻ tấn công đã sử dụng hệ thống DoubleClick ...

Read More...