TCN-Google cầm tráo chính sách, những người chừng tiền trên YouTube có trạng thái bị hình hưởng

Bạn đang xem Google thay đổi chính sách, những người kiếm tiền trên YouTube có thể bị ảnh hưởng Ảnh: REUTERS Theo trang tin Engadget, trong nhiều tháng qua YouTube đã đối mặt với nhiều chỉ trích của công luận về các nội dung không phù hợp vẫn được ngụy trang là ...

Read More...

DTS-YouTube ‘tung’ 10.000 nhân dịp viên chăm kiểm chuẩn y nội dung đăng chuyển vận chuyển vận

Điện tử và sống số YouTube 'tung' 10.000 nhân viên chuyên kiểm duyệt nội dung đăng tải YouTube sẽ tăng cường chính sách kiểm duyệt các nội dung đăng tải trước nguy cơ đối mặt với làn sóng tẩy chay từ các nhà quảng cáo. Biểu tượng Youtube trên màn ...

Read More...