DTS-Nhiều thông tin ‘riêng tư’ của người dùng điện thoại thông minh được tự động chia sẻ cho Facebook

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Nhiều thông tin 'riêng tư' của người dùng điện thoại thông minh được tự động chia sẻ cho Facebook trong tương lai không xa và Trí thông minh nhân tạo AI Nhiều thông tin 'riêng tư' của người dùng điện thoại thông minh được ...

Read More...

KHCN-“Sao lưu, phục hồi tin nhắn/lịch sử cuộc gọi trên smartphone” là thủ thuật nổi bật tuần qua

Chuyên mục Khoa học và công nghệ “Sao lưu, phục hồi tin nhắn/lịch sử cuộc gọi trên smartphone” là thủ thuật nổi bật tuần qua chủ đề được nhiều người đọc nhất và tìm kiếm nhiều nhất. (tintuphuong.com) Cách thức sao lưu tin nhắn, lịch sử cuộc gọi trên smartphone để ...

Read More...