Vsmart vượt iPhone về doanh số ở kênh bán lẻ Archive