[Tin công nghệ] Viettel trúng đấu giá “băng tần vàng” để triển khai 5G
[Tin công nghệ] Viettel trúng đấu giá “băng tần vàng” để triển khai 5G
March 9, 2024
[Điện tử và sống số] Hoạt động an toàn thông tin hướng tới người dân, doanh nghiệp tư nhân
[Điện tử và sống số] Hoạt động an toàn thông tin hướng tới người dân, doanh nghiệp tư nhân
March 9, 2024
[Khoa học công nghệ] Viettel được lợi gì sau khi trúng đấu giá băng tần 5G trị giá hơn 7.500 tỉ đồng?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
tintuphuong.com Protection Status Creative-Commons-Licenses DMCA Protection tintuphuong.com Safe website tintuphuong.com