DTS-Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tại hội thảo, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cho biết: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ tạo ra ...

Read More...

DTS-IPP2 – Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khoa học và công nghệ

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số IPP2 - Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khoa học và công nghệ Đặc biệt, Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan nói chung, IPP2 nói riêng được xem là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và ...

Read More...