DTS-Nỗ lực loại vứt tin rác rưởi, tin ra vẻ, Facebook tuyên chiến với danh thiếp đàng link vô bửa

Điện tử và sống số Nỗ lực loại bỏ tin rác, tin giả, Facebook tuyên chiến với các đường link vô bổ "Gã khổng lồ" công nghệ Facebook ngày 30/6 thông báo đã ra phiên bản cập nhật đối với ứng dụng mạng xã hội này nhằm hạn chế "các ...

Read More...

DTS-Nỗ lực loại quăng quật tin rác rưởi, tin vờ, Facebook tuyên chiến với danh thiếp đàng link vô bửa

Điện tử và sống số Nỗ lực loại bỏ tin rác, tin giả, Facebook tuyên chiến với các đường link vô bổ "Gã khổng lồ" công nghệ Facebook ngày 30/6 thông báo đã ra phiên bản cập nhật đối với ứng dụng mạng xã hội này nhằm hạn chế "các ...

Read More...